OG�OSZENIA                           KSI�GA GO�CI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona G��wna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki                
Cz�onkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


W�ADZE 

W�adze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZK�AD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

 

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

Przedszkole Miejskie w Korszach

 

"WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWD� TRZEBA WIEDZIE� o tym, jak �y�, co robi� i jak post�powa�, nauczy�em si� w przedszkolu. M�dro�� nie znajdowa�a si� na szczycie wiedzy zdobytej w szkole �redniej, ale w piaskownicy niedzielnej szk�ki. Tam si� nauczy�em, �e trzeba: dzieli� wszystko, post�powa� uczciwie, nie bi� innych, odk�ada� na miejsce ka�d� znalezion� rzecz, sprz�ta� po sobie, nie bra� nic, co do mnie nie nale�y, powiedzie� "przepraszam", je�li si� kogo� urazi�o, my� r�ce przed jedzeniem, spuszcza� wod�, je�� ciep�e ma�lane bu�eczki i popija� zimnym mlekiem, prowadzi� zr�wnowa�one �ycie, troch� si� uczy� i troch� my�le�, malowa� i rysowa�, i �piewa�, i ta�czy�, i bawi� si�, i codziennie troch� pracowa�, a po po�udniu si� zdrzemn��. (...) Zwracaj uwag�, jak cudowne jest wszystko, co ci� otacza. Zapami�taj te� wa�ne s�owo, jedno z pierwszych, jakich si� nauczy�e�: PATRZ."

ROBERT FULGHUM

 

 

Przedszkole Miejskie 

ul. Wolno�ci 12

11-430 Kosze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powr�t do strony g��wnej